o Festivalu

Mednarodni vokalni festival — tekmovanje slovanske glasbe »Blagoslovi me, moj talisman«

Международный фестиваль «Храни меня, мой талисман» был основан в 2012 году Российским центром науки и культуры в Любляне и известным российским музыковедом, музыкальным критиком и телеведущим Святославом Бэлзой. И изначально это был фестиваль русского романса.

Вплоть до 2014 Святослав Бэлза был председателем жюри фестиваля.

Первые годы своего существования фестиваль объединял русских музыкантов, живущих за рубежом. Многочисленные концерты, мастер-классы и лекции стали вызывать и у жителей других стран интерес к изучению русского языка и исполнению русской музыки.

За последние годы в фестивале приняли участие более 500 музыкантов различных национальностей, которые вместе с русской музыкой исполняли и музыку своих родных стран. Поэтому сегодня это уже Международный фестиваль-конкурс славянской музыки, связывающий, поддерживающий и развивающий музыкальную культуру и традиции славянских народов.

Ежегодный фестиваль является ярким и значимым событием в культурной жизни Словении.
Фестиваль, проходящий весной в городах Любляне и Шкофье Локе, объединяет любителей славянской музыки со всего мира. Музыканты делятся своим мастерством в различных вокальных (жанровых) номинациях: от оперы и романса до народных песен.

Mednarodni festival «Blagoslovi me, moj talisman» je bil ustanovljen leta 2012 v Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani kot festival ruskih romanc.

Predsednik festivala je bil znan muzikolog in vodja kulturnih oddaj na ruski televiziji g. Svjatoslav Belza.

V tem času je postalo kulturno življenje Ruskega centra zelo aktivno; potekala so predavanja, koncerti, delavnice ter festivali ruske vokalne glasbe. Melodičnost in popolnost glasbe ter poezija, ki so značilni za romance, so zanimive ne samo za ruske udeležence festivala, ampak tudi za Slovenijo in druge države. Mladi pevci in glasbeniki iz različnih držav na tekmovanjih nabirajo izkušnje in izpopolnjujejo svoj repertoar.

Danes se profesionalni in amaterski pevci udeležujejo tekmovanja v različnih kategorijah in nastopajo tudi na gala koncertih, ki že leta potekajo pomladi v Sokolskem domu Škofji Loki. Gala koncert festivala je priljubljen dogodek za poslušalce, ki prihajajo iz raznih koncev Slovenije.

V vseh teh letih je na festivalu nastopilo več kot 500 glasbenikov različnih narodnosti, ki so poleg ruskih pesmi predstavili tudi pesmi svojih dežel in drugih slovanskih avtorjev.

Z veseljem lahko rečemo, da je tako festival ruskih romanc postal festival slovanske glasbe.