IX. Mednarodni vokalni festival - tekmovanje slovanske glasbe

»Blagoslovi me, moj talisman«

v letu 2020 posvečen 75. obletnici zmage nad fašizmom

 

Organizatorji: Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani (RCZK), občina Škofja Loka in zavod za kulturo in  izobraževanje  Zlata Lira, kulturno društvo Talisman.

Osnovni cilji:  Promocija ruskega jezika in ruske glasbene kulture; širjenje ruskih tradicij petja; odkrivanje nadarjenih izvajalcev ter spodbujanje in razvijanje kulture in spretnosti izvajanja; vzgoja in oblikovanje spoštovanja do različnih žanrov ruske glasbe; vzpostavitev in razvoj kulturnih izmenjav med slovanskimi državami.

Udeleženci: Vsi zainteresirani, ne glede na starost.

Postopek izvajanja in pogoji tekmovanja:

Vsi, ki želijo sodelovati na IX. Mednarodnem vokalnem festivalu – tekmovanju slovanske glasbe »Blagoslovi me, moj talisman«, naj pošljejo najkasneje do 20. marca 2020 po e-mailu ali na poštni naslov Organizacijskega Odbora naslednje dokumente:

1. prijavnico (izpolni se ločeno za posameznika in skupino);

2. kratko biografijo s poudarkom na  udeležbi na tekmovanjih in festivalih;

3. barvno fotografijo (10x15cm) v digitalni obliki z ločljivostjo najmanj 300 pikslov;

4. potrdilo o plačani prijavnini

5. v kolikor ne razpolagate s svojim korepetitorjem, pošljete kopijo klavirskih not v ustrezni tonaliteti.

 

 Kategorije:

● V kategoriji "Profesionalni izvajalci" lahko nastopijo:

poklicni pevci, dijaki konservatorijev ter študentje glasbenih akademij, smer "Vokalna umetnost",

poklicni pevci brez posebne glasbene izobrazbe, ki delujejo na področju "Vokalne umetnosti"  in   ob njej.

● V kategoriji " Ljubiteljski izvajalci" lahko nastopijo:

učenci petja na glasbenih šolah ter solisti - ljubitelji, kantavtorji vokalnih in vokalno-instrumentalnih skupin, ki se s petjem ukvarjajo ljubiteljsko.

● V kategoriji “Ansambli” lahko nastopijo:

dueti, trio in drugi vokalni ansambli in zbori.

● V kategoriji “Romanca” lahko nastopijo ljubitelji tega žanra.

● V kategoriji “Narodna pesem” lahko nastopijo ljubitelji tega žanra.

● V kategoriji “Mladi izvajalci” lahko nastopijo:

tekmovalci, ki do pričetka festivala - tekmovanja še ne izpolnjujejo 18 let.

-Tekmovanje bo potekalo v eni etapi.

 

Tekmovalni program:

 Nastopajoči v kategoriji "Profesionalni izvajalci" se predstavijo s tremi skladbami:

1. S skladbo ruskega skladatelja po lastni izbiri, vključno s klasično romanco (P.Čajkovski, M.Glinka, S.V.Rahmaninov itd.) ali arijo iz ruske opere.

2. S dvema skladbama katerega koli slovanskega skladatelja ali z izvedbo dela po verzih slovanskega skladatelja (vsaj ena od njih mora biti ne ruska).

 

Nastopajoči ostalih kategoriji se predstavijo s dvema skladbama:

S katerima koli dvema skladbama katerega koli slovanskega skladatelja.

Udeleženci, ki ne želijo sodelovati na tekmovanju, vendar pa bi radi nastopili na festivalu, se lahko predstavijo z različnimi  slovanskimi skladbami, vendar ne več kot s dvema.

Program, naveden v prijavi, se lahko spremeni najkasneje dan pred začetkom tekmovanja.

Vsa glasbena dela se izvajajo v spremljavi inštrumentov (klavir, kitara, itd.).

 

Dogodki:

02. april 2019 od 16.00 do 20.00, Velika dvorana RCZK, Ljubljana, Slovenija – masterklas prof. solopetja Irine Shabordine (Rusija).

03. april 2020 od 11.00 do 20.00, Velika dvorana RCZK, Ljubljana, Slovenija - tekmovanje, nastop udeležencev iz vseh kategorij.

04. april 2019 ob 18.00, Sokolski dom, Škofja Loka, Slovenija - podelitev nagrad, zaključni gala-koncert zmagovalcev, članov žirije in častnih gostov festivala.

 

Nagrade:

Zmagovalec Grand Prix festivala - tekmovanja bo postal tekmovalec iz katere koli kategorije, ki bo dosegel največje število točk. Prejel bo priznanje in denarno nagrado.

V vsaki kategoriji bodo tekmovalcem, ki bodo osvojili prvo, drugo in tretje mesto, dodeljena  priznanja in vrednostna darila.

 

Za najboljšo izvedbo operne arije in za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja Jureta Robežnika bosta dodeljeni posebni nagradi.

Za najbolšo izvedbo pesmi, posvečeni obletnici zmage nad fašizmom bo dodeljena posebna nagrada.

 

Organizacijski odbor lahko podeli tudi dodatne posebne nagrade.

 

Prijave lahko pošljete do 20.03.2020:

e-mail: slo-talisman@mail.ru

Fax: +386 – 1 -  434-5999

poštni naslov: Ruski center znanosti in kulture, Ciril Metodov trg 1, Ljubljana 1000, Slovenia

Mobitel: +386-1-434-5998, +386-70-398-712